Valknut – nordycki symbol wojowników

Valknut

Valknut - nordycki symbol

Symbol poległych wojowników

Męstwo, odwaga, honor i miłość do ojczyzny – to cechy, którymi odznaczał się każdy germański wojownik, gotowy oddać życie za swój lud. Etymologia słowa Valknut odnosi się bezpośrednio do powyższych wartości: człon Val nawiązuje do pojęcia „valour”, tj. waleczność,„knot”zaś  – w różnych językach (angielskim, duńskim, norweskim, niemieckim etc.) mający wymowę uniwersalną – oznacza węzeł, który spaja ze sobą trzy trójkąty, którym – w zależności od interpretacji – przypisuje się różną symbolikę numeryczną:

Δ trójka jest celtyckim symbolem macierzyństwa, narodzenia, jak i odrodzenia; inna interpretacja każe rozumieć powiązanie trzech trójkątów jako symbol współistnienia królestwa ziemi, nieba i piekła.
Δ dziewiątka zaś odnosi się do wyobrażeń o dziewięciu światach mitologii nordyckiej (Asów, Wanów, elfów, krainy ognia, zmarłych, świata lodu, krainy mrocznych elfów, olbrzymów oraz świata ludzi).

Symbol poległych wojowników – węzeł poległych

Valknut jest najbardziej znany pod nazwą „węzła poległych”. Wojownicy, którzy oddali swe życie w walce, zaopatrzeni w symbol splecionych trójkątów, demonstrowali nie tylko wiarę w szlachetne wartości, ale także nadzieję, że po śmierci zasilą szeregi „Einherjar” –  wojowników zabranych do krainy Valhalli, wiecznego szczęścia, z której powrócą z dniem końca świata, wezwani do ostatecznej walki ze złem.

Co wspólnego ma Valknut z Odynem?

Symbol ten przypisuje się również Odynowi, najpotężniejszemu bogu nordyckiej mitologii. Zespolone trójkąty przypominają trójczłonowy Róg Odyna, samą zaś ideę „węzła” można połączyć z jego specyficznymi, magicznymi zdolnościami: „Odyn miał moc „wiązania” umysłów – tak, aby osoba pozostała bezwolna i bezradna w walce. Potrafił również zawładnąć strachem, zmniejszając go, i odmienić losy walki, dzięki darom „obłędu” walki, odurzenia i natchnienia”[1].

Valknut jako symbol będący częścią praktyk religijnych, tradycyjnie towarzyszących momentowi przejścia ze świata żywych do świata umarłych, przypomina jedną z ról Odyna, który przewoził duchy zmarłych do podziemi.

Odyn, Sleipnir oraz Valknut

Odyn i Sleipnir – obraz kamienny z epoki Wikingów, na którym widać symbole powiązanych trójkątów (u góry po lewej) oraz Róg Odyna (u góry po prawej)

 

Valknut i Odyn na kamiennym malowidle

Nordycki kamień obrazowy przedstawiający Odyna z symbolem Valknuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valknut bardzo często nazywany jest “sercem Hrungnira”. Czy słusznie?

    Często utożsamia się symbol Valknuta z „sercem Hrungnira” –  takie odniesienie można znaleźć w zabytkowej Eddzie poetyckiej, jednak nie jest to do końca jasne. Jak wskazuje L. P. Słupicki w Mitologii skandynawskiej w epoce  wikingów: „[…] Valknut jest to znak wyraźnie związany z Odynem. Natomiast “serce Hrungnira”  wyobraża trzy rogi. Jest to więc inny jeszcze symbol, podobny do Valknuta, lecz dużo bardziej przypominający wyjęte z ciała serce”[2].
 Symbol Valknuta był umieszczany na runicznych kamieniach, stelach gotlandzkich zwanych bildstenar, starogermańskich obrazkach kamiennych oraz różnego rodzaju przedmiotach – na odkrytej w 1903 roku łodzi z Oserberg, pochodzącej z IX wieku, znaleziono podwójny pochówek kobiecy, a w nim – symbol zespolonych trójkątów. Można przypuszczać, że jego zadaniem była ochrona  przed  złymi mocami. Także w kulturze anglosaskiej wykorzystywano symbol Valknuta, który wytłaczano na krematoryjnych urnach wraz z innymi świętymi symbolami – wilkami
i krukami.  I tutaj znajduje potwierdzenie przeznaczenie symbolu, powiązanego z kultem zmarłych.
Symbol Valknuta jest przedstawiany w dwu odmiennych formach.  W jednej z nich wszystkie trójkąty są ze sobą zespolone, połączone w jedno, przypominając symbol nieskończoności (rys. 1),  w drugiej – znanej pod nazwą splotu boromejskiego – wszystkie figury, mimo że stanowią

Symbol poległych

Rys. 1

całość,  są od siebie oddzielone i stanowią odrębne, równo ułożone byty –  związku z czym rozpad jednej figury spowoduje rozpad całości (rys.2).

Symbol min. Odyna, Thora

Rys. 2

 

 

 

 

 

 

 

Valknut współcześnie

Bez wątpienia jest to symbol, który powinien ozdabiać zbroję, ciało albo odzież najbardziej oddanych wierze Asów – wyznawców przedchrześcijańskiej religii Asatru. To dla nich znaczenie symbolu jest nad wyraz ważne, noszą go z dumą i czcią. Ale sama znajomość symbolu nie wystarcza – ten, kto nosi symbol Valknuta, musi być zdolny do urzeczywistniania jego znaczenia, a więc wartości, które głosi: upamiętniania poległych wojowników, ale przede wszystkim kontynuowania ich spuścizny: być zawsze gotowym do walki i przygotowanym na śmierć.

Valknut koszulka - www.tirvall.com

Valknut

Współcześnie symbol Valknuta jest wykorzystywany jako talizman mający chronić przed złem; popularny także wśród tatuatorów jako trwałe identyfikowanie się z całościowym znaczeniem nordyckiego znaku. Można go także spotkać m.in. w logo Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB).

 

 

Koszulkę męską “Valknut – Nordycki Symbol Wojowników” znajdziecie tutaj!

Koszulkę dla kobiet możecie sprawdzić pod tym linkiem.

 

[1]  Cytat za artykułem http://norse-mythology.org/symbols/the-valknut/ ; tłum. własne

[2]   Słupecki Leszek Paweł, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003, s. 146.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *